FANDOM


Pałac Subterratium - Podziemne miasto czcicieli Volora i Ohrusa. Nazywany Pałacem ze względu na pogłoski o ogromnym bogactwie mieszkańców, a w szczególności władcy miasta, czarnoksiężnika Chantrantasa.
Historia
Przyjmuje się, że Pałac Subterratium zbudowano około tysięcznego roku Ery Illutosa (w opisywanych czasach jest 1850 r. EI) z rozkazu kapłana Efintateresa, najgorliwszego czciciela Volora. Krótko po zakończeniu prac budowlanych do miasta przybył czarnoksiężnik i nekromanta Chantrantas, wraz ze swoim synem - kapłanem Arklasem. Zarówno ojciec jak i syn czcili Ohrusa i z jego polecenia przybyli, aby połączyć siły z wyznawcami Volora. Efintatares przystał na tę propozycję ze względu na trudne położenie i wszyscy mieszkańcy miasta przyjęli wiarę w Ohrusa jako równorzędną do wiary w Volora (z Chantrantasem przybyła do miasta jedynie niewielka świta potężnych uczniów). W ciągu najbliższych lat kompleks powiększono, gdyż Arklas przekazał ojcu treść przepowiedni mówiącej o nadchodzącej wojnie i napływających uchodźcach.

Przepowiednia sprawdziła się. W 1100 r. EI. wybuchła III wojna bogów, a w jej następstwie wojna ludzi. Chantrantas zaoferował okolicznym mieszkańcom schronienie, ale jako warunek żądał zmiany religii. Sojusz Volora i Ohrusa okazał się bardzo trwały i z dwudziestoletniej wojny, mimo pozornej porażki, wyszli bardzo wzmocnieni. Pałac Subterratium stał się potężnym miastem, a strefa jego wpływów ogarniała po 1120 roku całe Góry Terratium i znaczną część doliny Ortu. Chantrantas rozpoczął budowy zamków na szczytach górskich i nad rzeką Ort, uznając się za władcę tych regionów. Tereny te prawnie należały do Królestwa Dwóch Pereł, co doprowadziło do krótkiej wojny w latach 1122-1224. Królestwo Dwóch Pereł było osłabione po niedawnej wojnie i mimo znacznej przewagi nie potrafiło poradzić sobie z mobilnymi jednostkami Konnicy Ohrusa, utworzonej przez Chantrantasa pięć lat wcześniej. Król Dwóch Pereł znalazł po kilku miesiącach ukryte wejście do Pałacu Subterratium, lecz po wyważeniu ogromnych kamiennych odrzwi okazało się, że była to jedynie atrapa. Wejście prowadziło bowiem do niewielkiej jaskini, z której wyleciały wściekłe nietoperze kąsające wszystkich żołnierzy. W krótkim czasie armię zaczęły trapić różne choroby i zarazy, co spowodowało niemal całkowicie jej zniszczenie. Gdy na Czarną Śmierć zapadł również i król, Chantrantas zaoferował mu wyleczenie w zamian za odstąpienie od Gór Terratium i doliny Ortu. Król ośmielił się na targowanie i poprosił o wyleczenie resztek jego wojska. Chantrantas przystał na to i odtąd został suwerennym władcą.

Efintatares z zazdrością spoglądał na sukcesy Chantrantasa i to, jak wywyższa swego boga ponad jego. Zaczął knuć spisek, który miał pozbawić swojego dotychczasowego sojusznika zdobytej władzy. Z początku próbował dyplomatycznie poprosić Chantrantasa o uczciwy podział przy rządzeniu, ale ten był ślepy na te prośby. W końcu, podczas jednych z corocznych krwawych szabatów - gdy wyznawcy Volora zadawali sobie ból, by pokazać swoją wiarę, po czym oddawali się w tym stanie orgii - Efintatares, jako główny kapłan miał nakłuwać dłonie i stopy najwyżej postawionych mieszkańców miasta. Gdy doszedł do Chantrantasa, wbił mu kolec w serce, powodując szybką śmierć. Równie szybko okazało się, że pomylił osoby i zamiast Chantrantasa, zabił jego syna Arklasa. Efintatares został schwytany przez Gwardię Ohrusa i wsadzony do lochów. Chantrantas zaczął się mścić, mordując wszystkich innych kapłanów Volora, a potem także prostych wyznawców. Volor wściekł się z tego powodu i kazał Ohrusowi, aby zmusił Chantrantasa do zaprzestania procederu. Ohrus stwierdził, że to Efintatares próbował zabić Chantrantasa i odwrócił się od Volora. Ten zaczął złościć się coraz mocniej i po kolejnej kłótni z sojusznikiem - wykorzystując fakt, że gdy giną jego wyznawcy z racji swojej wiary, to jego siła rośnie - po długiej i zaciętej walce zamknął go w specjalnej klatce zdobytej od Illutosa. Ohrus tracił w niej swoje siły i pozostawał skazany na los Volora. Modły jego wyznawców płynęły od tej pory do Volora i zasilały jego moce. W końcu był w stanie obdarzyć jednego z wybrańców potężnymi siłami. Wybraniec ów pokonał Chantrantasa i przyjął jego imię, zastępując go na tronie. Od tej pory walki między jednymi i drugimi wyznawcami ustały. Volor wykorzystał kontrolę nad Ohrusem i nakazał jego kapłanom pojednanie ze swoimi kapłanami. Od tej pory Volor kontroluje i jednych, i drugich, bez wiedzy wyznawców Ohrusa o tym, że ten jest więziony i wszystkie jego moce należą do Volora.

Sytuacja nowego Chantrantasa umacniała się. Volor obdarzył go, przy sprzeciwie Illutosa, długowiecznością. To zaostrzyło konflikt między dwoma bogami, ale Illutos nie mógł ryzykować kolejną wojną, gdyż teraz mogło się przeciw niemu zmówić jeszcze więcej bóstw. Zamiast tego zaczął starać się o to, by uwolnić Ohrusa i pozyskać w nim sobie sojusznika. Próby te spełzają jednak na niczym aż do tej pory. Chantrantas tymczasem przyjął tytuł króla i poszerzył strefę swych wpływów o krainę zwaną Lodowym Chromem, po wschodniej stronie gór Terratium. Poskutkowało to tym, że barbarzyńskie ludy z południa zjednoczyły się, aby odzyskać te tereny. Chantrantas rezygnować nie miał zamiaru i w 1360 roku doszło do długiej wojny. Gdy po kilku latach walk wciąż nie wyłaniał się zwycięzca, do gry przystąpił władca nowo narodzonego Królestwa Kraestru. Atakowany z dwóch stron Chantrantas nie był w stanie obronić swych ziem. Ustąpił i oddał barbarzyńcom Lodowy Chrom, a Kraestrom odstąpił całą dolinę Ortu. Od tej pory starał umacniać swoją pozycję w górach Terratium, ale gdy rozeszła się wieść, że tereny te są bogate w rudy złota, rozpoczęły się kolejne wojny z Królestwem Kraestru. Pierw w 1422, potem w 1490, w 1563 i w 1630. Z pierwszych dwóch wojen Chantrantas wyszedł zwycięsko, w drugiej nawet poszerzył nieco swe terytorium, ale podczas trzeciej wojny doznał sromotnej klęski i został zmuszony do oddania większości ziem w górach Terratium. Sytuacji nie poprawiło to, że wkrótce potem, od wschodniej strony napadło na góry Wielkie Księstwo Nuruaru, zajmując znaczne ich części. 

Wojna z 1630 roku rozwiązała sprawę Pałacu Subterratium. Chantrantas musiał odstąpić z resztek swych ziem, król Kraestru pozostawił jednak Chantrantasa przy życiu, bojąc się gniewu Volora i Ohrusa, i przyjął od niego hołd. Od tej pory Pałac Subterratium był terenem podległym królestwu. Chantrantas miał co roku wypłacać trybut królowi, ale po kilku latach zaprzestał tego, a żaden z władców Kraestru nie odważył się upomnieć o należne daniny. Chantrantas zaczął zbierać siły na odwet, ale Volor nakazał mu pozostanie w cieniu i prowadzenie działalności podziemnej. Pałac Subterratium stał się siedliskiem kapłanów i misjonarzy Volora oraz Ohrusa. Stąd rozchodzili się na terytorium całego Painu.

Niedawno, w 1846 roku doszło w Pałacu do tajemniczego wydarzenia, w wyniku czego miasto zamarło. Do tej pory nikt nie miał odwagi, by sprawdzić, co wydarzyło się w Pałacu. Jedni przypuszczają, że wyznawcy pozabijali się sami ze sobą, gdy doszło do waśni między dwoma bogami, inni - bardziej obeznani w sprawach wiary - domniemają o jakimś krwawym rytuale, mającym dać Volorowi i Ohrusowi moce pozwalające pokonać Illutosa, wyszukując się przy tym nadchodzącej wojny bogów i zbliżającego końca świata.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki